torsdag den 24. september 2015

Makerværkstedet er opgraderet

Skolens makerværksted er nu opgraderet, så vi har lasercutter og meget driftsikker 3d-printer. 


Lasercutteren bliver flittig brugt i valgfaget Digital Design.


Herunder er vist en række produktet designet af elever
Cutteren har endda også skåret specialdesignede reservedele til vores konkurrencerobot
onsdag den 25. juni 2014

Workshops det næste halve år

Skoleåret er næsten slut. Næste år byder på mere programmering, tinkering, making, design og håndværk 2.0. Jeg er endnu ikke færdig med at planlægge mine valgfagstilbud, men ved at jeg kommer til at køre "programmering og elektronik" på alle fysik/kemi-hold i 9. og 10. klasse næste år.

I de kommende måneder har jeg desuden lavet aftale om afholdelse af forskellige workshops. Herunder har jeg samlet de forskellige beskrivelser og links til arrangementerne. Ses vi?

Workshops og Show and Tell på Gifted Childrens Sommerlejr (juli 2014)Programmering og Elektronik
Workshop 1 (7-8 år),2 (9-10 år),3 (11-12 år) og 4 (13-15 år) (max 8 pr. hold)


Microcontrollere som fx Arduinoer er hjernen i robotter, droner, automatiserede hjem, satellitter og meget mere. Alle kan arbejde med Arduino og få meget større forståelse for den teknologi der omgiver os. En forståelse der pirrer opfindsomhed, leg og kreativitet.

Prøv selv at programmere en Arduino og få et lille indblik i de muligheder der ligger foran dig. Forældre må følges med deres barn (Det er barnet der deltager i workshoppen).

Programmering og Elektronik – Show and Tell (ubegrænset deltagerantal)

I dette oplæg, vil jeg vise eksempler på nogle af de ting, der er på vej ind i skolen og som både børn og voksne kan have fornøjelse af, at arbejde med som fritidsinteresse.

Deltager i Mortens Sommerskole

Erfaringsudveksling og hygge for voksne med lyst til at skabe, fabulere og programmere.
Kodning i Undervisningen -
VIA Center for undervisningsmidler Herning 26. august


Fysik/Kemi er også programmering og anvendt elektronik

Med forenklingen af Fælles Mål bliver der nu indført vigtige kompetencemål og færdighedsmål som bl.a. siger at eleverne skal kunne anvende og udvikle naturfaglige modeller, have viden om elektroniske kredsløb og simpel programmering og kunne designe enkle teknologiske løsninger på udfordringer fra hverdag og samfund.

I workshoppen får du mulighed for at se en lang række eksemplariske opstillinger, der både understøtter simpel programmering, giver en kobling mellem den virtuelle, digitale verden og den fysiske, analoge verden og som giver elever indsigt og forståelse af den teknologi vi er omgivet af. Der tages udgangspunkt i Arduino-platformen og dens mange forskellige afskygninger i fx robot-styring, ”wearables” og intelligente
hjem.
Lærerkonferencen "Ud af boksen 2014" 2.-3. september
Vitus Bering Innovation Park i Horsens


Workshop: Hackerværksted 
Skal din skole ha’ et hackerværksted? - inspiration til brug af ny teknologi i undervisningen. Her kan du prøve kræfter med forskellige former for ny teknologi og se konkrete eksempler på, hvordan det kan integreres i en læringssammenhæng.
Du får selvfølgelig selv lov til at pille ved både elektronikken og programmeringen, og vi lægger op til en diskussion af, hvordan ny teknologi kan medtænkes som en motiverende mulighed i såvel innovative, tværfaglige og fagfaglige forløb - fra de små klasser og til ungdomsuddannelserne.
Du vil blandt andet kunne prøve diverse microcontrollere (fx arduino), robotter og 3D-printere, og få tip til hvordan du kommer i gang, og hvor du kan få hjælp, hvis det kniber. Gør ideer til virkelighed gennem konstruktion og programmering.

Workshopholdere: Heine Ravnholt, Bork Havn Efterskole og Tommy Byskov Lund, NTS-centeret.Naturfag i spil - Naturvidenskabernes Hus - 26. november 2014Arduino og Innovation
Microcontrollere som Arduino er hjernen i robotter, droner, automatiserede hjem, "internet of things", satelitter og wearable electronics. Elever i grundskolen kan arbejde med microcontrollere og få meget større forståelse for den teknologi de er omgivet af. En forståelse der pirrer opfindsomhed, leg og kreativitet. Prøv selv at programmere en Arduino og få et overblik over mulighederne.


Heine Ravnholt:
Er lærer på Bork Havn Efterskole. Underviser bl.a. i matematik, fysik/kemi, design og 3d, programmering og makerværksted. Han har bl.a. erfaringer med 3D print, praktisk design, Arduino, Makey Makey, Teensy, Spark Core, spiludvikling, RaspberryPi, FLORA og Scratch. Han har tidligere afholdt Arduino-workshop på Big Bang 2013 i København, Parkvejens Skole i Odder og CFU i Århus.

tirsdag den 6. maj 2014

Experiencing the MakeBlock Strong Gripper


Some weeks ago I ordered the Strong Robot Gripper from Makeblock and paired it with the Motor Driver. These are the parts as I received them.

The tiny motor, gear box and threaded shaft. 

This is the most time consuming part of the assembly: Removing the paper from the laser cut parts! It is not difficult, but I used thirty minutes.

All the laser cut parts to make a four claws gripper. 

The assembly is easy. Just follow the instructions. You need some tools to fasten the bolts and nuts.


I assembled the four claws, but chose to only use two on the finished gripper. Here you see the gripper attached to the Starter Robot Kit via the Robot Servo Pack. You can use other servos, but the ease of using the Makeblock Servo, that fits directly to other Makeblock parts can be attractive.

Programming the gripper is easy. You just treat it as any other motor and give it a speed and direction. You have to be aware though: There is no way of telling if the gripper is completely closed or open, other than visually.

You can see the robot in action in my video "The Sneaky Robot".

onsdag den 23. april 2014

Unboxing the Makeblock Starter Robot Kit (2.0)

Monday afternoon I ordered a "Starter Robot Kit" from Makeblock in Shenzhen, China. Friday afternoon the same week, I received the package through DHL parcel delivery. The price was 120$ + a 30$ shipping fee to Denmark.

The package was in a thin plastic bag and opening it, the original package had clear markings of being handled a little rough (maybe thrown by package handlers?).Opening the box there was no evidence of any mechanical damage of the parts, so the original package serves a good protection. Inside the box I found the invoice and an instruction manual to build the two robots possible with this starter kit.


The first layer contained the largest mechanical parts and the brain: A so-called "Me Baseboard v1.0", which is based on the same microprocessor as the Arduino Leonardo, with the addition of motor drivers, heatsink, and fuses, which means you do not have to be afraid of short circuit or blocking of the engines. Alle connections to the board is done with robust connectors. A sensible decision when the goal is to build something that should move.Note also the two motors with built-in 1:34 ratio gearbox which gives 185 RPM at 6V. This will let the robot move quite fast.

Below the section separation, I found all the remaining parts packed in smartzip bags, to keep screws and other parts in original bags, if desired .


After unboxing, I build the 3-wheeler car. Including some photo documentation, it took me about an hour to assemble the car. Then downloading and installing the MakeBlock-library for the Arduino IDE, and uploading the "ultrasonic_car"-code to the board through USB, took me another fifteen minutes.


Later this weekend I spent half an hour on converting this 3-wheeled car for this grim track guy :My first time hands on experience with this set, gives me the impression that this really is a well designed and robust set that can withstand use, disassembling and reassembling again and again in new ways. In the near future, I will test whether the set and some extensions can be a reasonable alternative to the more expensive LEGO Mindstorms in education. Among other things, I am looking forward to present the programming options Scratch and ArduBlock for the younger programmers.


 Eksempler på ArduBlock til MakeBlock

tirsdag den 15. april 2014

Opgradering af træværksted til makerværksted

Selvom vi er godt i gang med hacking eller tinkering, kald det hvad du vil, med elektronik og programmering på skolen, så savner jeg gode muligheder for at arbejde med design og håndværk. Derfor har jeg følgende ønsker til opgradering af vores nuværende værkstedsfaciliteter - som næste step mod et virkelig spændende makerværksted:Laserskærer/gravør
Pris inklusiv forsendelse fra USA: 4684$ = ca. 25000,- dkk (+ dansk moms)

Arbejdsområde 30cm x 50cm (bunden kan tages ud, så der kan arbejdes på større emner)
Skærer papir, pap, læder, træ og akryl i tykkelser op til 7mm.
Graverer i de fleste materialer (også fx aluminium)
Opfører sig som en standardprinter, så alle windowsprogrammer kan ”udskrive” til laserskæreren. 


CNC-fræser (saml selv)


Pris inklusiv forsendelse fra USA: 822$ = ca. 4450,- dkk (+ dansk moms)

Arbejdsområde 30cm x 30cm x 5,5cm (åbne ender, så der kan arbejdes med større længder)
Fræser hårdt og blødt træ, akryl og andre typer plastik, aluminium, messing, kobber og printplader.

3d-printer


Pris inklusiv forsendelse fra USA: 807$ = ca. 4350,- dkk (+ dansk moms)
Arbejdsområde 15cm x 15cm x 15cm
Printer udelukkende i bionedbrydelig ugiftig PLA (findes i et utal af farver)
Samlet indkøb i alt inklusiv dansk moms ca. 42000,- dkk

søndag den 13. april 2014

Unboxing Makeblock Starter Robot Kit (2.0)

Mandag eftermiddag bestilte jeg et "Starter Robot Kit" fra Makeblock i Shenzhen, Kina. Fredag i samme uge modtog jeg pakken med DHL pakketransport. Prisen for sættet er 120$ og forsendelsen til Danmark er 30$. I alt lige omkring 800,- dkr. Hertil kommer moms og 80 kr. gebyr, som DHL tilsyneladende ikke altid opkræver.

Pakken var sendt i en pakkepose der ikke gav anden form for beskyttelse end mod støv og fugt. Den originale emballage havde tydelig mærker af at være håndteret lidt hårdt (kastet).Da jeg åbnede kassen var der dog ingen tegn på mekanisk skade af delene. Øverst lå fakturaen og en instruktionsbog til samling af de to robotter der er umiddelbart mulige med sættet.


Første lag indeholder de lidt større mekaniske dele og hjernen: Et såkaldt "Me Baseboard v1.0", som er baseret på samme microprocessor som Arduino Leonardo, med tilføjelse af motordrivere, køleplade, og sikringer, der gør at man ikke skal være bange for kortslutning, eller blokering af motorer. Alle tilslutninger til Baseboardet sker med robuste stik. En fornuftig beslutning, når målet er at bygge noget der skal bevæge sig.


Bemærk også de 2 stk. motorer med indbygget 1:34 gear der giver 185 RPM ved 6V, hvilket betyder at robotten kører ganske fornuftig hurtigt.

Under sektionsadskillelsen i æsken findes alle de øvrige dele pakket i poser med luk-let, så man kan opbevare skruer med mere i originalposerne, hvis man ønsker det.


Efter denne udpakning af delene gik jeg i gang med at bygge den 3-hjulede robotbil. Inklusiv fotodokumentation tog det mig en time at samle den (beskrives i et senere blogindlæg). Herefter brugte jeg et kvarter på at hente og installere et MakeBlock-library til Arduino IDE'en, og uploade én af eksempel-koderne ("ultrasonic_car") gennem det medfølgende USB-kabel.


Senere denne weekend brugte jeg en halv time på at ombygge den 3-hjulede robot til denne grumme bæltetrukne fyr:Første møde med dette sæt efterlader et indtryk af at her virkelig er tale om et godt designet og robust sæt, som kan tåle at blive brugt, skilt ad og samlet igen og igen på nye måder. I den kommende tid, vil jeg teste om sættet og eventuelt nogle af udvidelserne kan udgøre et fornuftigt alternativ til det noget dyrere LEGO Mindstorms. Bl.a. glæder jeg mig til at præsentere programmerings-muligheden ArduBlock for de lidt yngre programmører.

 Eksempler på ArduBlock til MakeBlock